Konfliktuskezelés

“A vitázó, ellenkező és letorkoló emberek ügyeik boldogtalan sáfárai. A győzelmet elnyerik néha, de a jóakaratot soha, holott annak több hasznát vennék.”

(Benjamin Franklin, amerikai író, politikus, diplomata, természettudós, közgazdász, filozófus)

Konfliktuskezelés az üzleti életben - tréning

Miért tud a DRAMATRIX színész-trénereivel érdemben segíteni a konfliktusok leküzdésében? Elsősorban azért, mert a konfliktus a színház alapeleme. A színészek játék közben nemcsak szavakkal közvetítenek üzeneteket. Reakciókat váltanak ki és reagálnak, tehát testbeszédükkel és érzelmeikkel is dolgoznak. Sikerük legalapvetőbb feltétele pedig az interakció, a partnerrel való együttműködés.

• A konfliktusok és a játszmák
• Konfliktuskezelési stratégiák. A stratégiák előnyei, hátrányai.
• A konfliktustípusok megismerése (Thomas-Kilmann és Tranzakcióanalízis modellek)
• konfliktushelyzeteket, indulatos embereket, problémás helyzeteket emberileg kiválóan kezelni és együttműködéssel feloldani
• másokat meggyőzni ill. együttműködésre megnyerni
• tisztán, egyértelműen, meggyőzően kifejezni magukat
• hatékony, torzulásmentes információáramlást elősegíteni

A tréningen interperszonális készségeket javító feladatokat használunk. A résztvevők nem elméleti megközelítésben, hanem saját tapasztalataik alapján és azokat színházi feladatok segítségével értelmezve dolgoznak a nekik nehézséget okozó szituációkon és személyiségtípusokon. A konfliktusok biztonságos, dramatizált helyzetekben való megélése fordíthat a rutinszerű viselkedésen. A program viselkedésbeni változásra törekszik, ennek érdekében a kommunikáció racionális, emocionális vetületével és a testbeszéddel is foglalkozik.